RESEVILLKOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR (2014-03-02)

Följande villkor reglerar avtalsförhĂ„llandet mellan researrangör, som Ă€r medlem i Svenska ResebyrĂ„föreningen (i det   följande ”arrangören”), och resenĂ€r vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören Ă€ven uppstĂ€lla kompletterande eller sĂ€rskilda villkor.

1. Inledande bestÀmmelser 1.1 Vad Àr en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal trĂ€ffas och som bestĂ„r av
– transport och
– inkvartering eller
– nĂ„gon av dessa tjĂ€nster i kombination med nĂ„gon turisttjĂ€nst som utgör en inte ovĂ€sentlig del av arrangemanget och som inte Ă€r direkt knuten till transport eller inkvartering
1.1.2. HÀrutöver Àr det ett villkor, att arrangemanget varar mer Àn 24 timmar eller inbegriper övernattning samt sÀljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som Àr knutna till varandra.

1.2 ResenÀrens allmÀnna skyldigheter
1.2.1. ResenÀren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som Àr nödvÀndiga för resans genom-förande samt, om förhÄllandena krÀver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. ResenÀren ska för samtliga i paketresan ingÄende flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. ResenÀren ska rÀtta sig efter de ordningsbestÀmmelser som föreskrivs av arrangören eller som gÀller för de tjÀnster som ingÄr i paketresan sÄsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. ResenÀren ska alltid upptrÀda sÄ att medresenÀrerna inte blir besvÀrade. Grova övertrÀdelser kan leda till att resenÀren av arrangören eller av dennes representant avvisas frÄn vidare deltagande i resan. ResenÀren fÄr i sÄdana fall sjÀlv ombesörja hemtransport samt bÀra de kostnader som uppkommer i samband hÀrmed.
1.2.5. ResenÀren ska vid avtalets ingÄende upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utlÀndskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om even-tuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gÀller endast i förhÄllande till EES-medborgare.
1.2.6. ResenÀren ska omgÄende efter mottagandet noga gÄ genom bekrÀftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstÀmmer med vad som avtalats och att samtliga namn Àr stavade pÄ samma sÀtt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgÄende meddelas arrangören.
1.2.7. ResenÀren ska omgÄende meddela arrangören eventuella Àndringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenÀren.
1.2.8 ResenÀren ska följa eventuella av arrangören angivna regler för ÄterbekrÀftelse av flygningar, som ingÄr i individuella resor och paketresor utan reseledare. UnderlÄtelse att ÄterbekrÀfta medför att berörda flygbolag har rÀtt att disponera de reserverade platserna, och att resenÀren sÄledes kan förlora rÀtten att utnyttja resterande flygningar.
1.2.9. ResenÀren ska löpande hÄlla sig uppdaterad om avreseplatser och avgÄngstider, t.ex. genom att omgÄende efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskÀrmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgÄng flyget avgÄr ifrÄn. Dessa uppgifter Àndras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.
1.2.10. Har resenÀren inte iakttagit ovanstÄende skyldigheter, kan han/hon inte framstÀlla krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenÀrens underlÄtenhet att följa dessa skyldigheter medför.
1.2.11. HuvudresenĂ€r Ă€r den person som bokar resan och dĂ€rmed ingĂ„r avtal med arrangören. HuvudresenĂ€ren Ă€r betalningsansvarig för hela bokningen. Alla Ă€ndringar och eventuell avbestĂ€llning ska göras av huvudresenĂ€ren. Återbetalning vid avbestĂ€llning sker till huvudresenĂ€ren. HuvudresenĂ€ren ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter sĂ„ att han kan nĂ„s av viktiga meddelanden. HuvudresenĂ€ren ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenĂ€rer.

1.3. Pris och avtalade tjÀnster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingÄr i avtalet. Uppgifterna Àr bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehÄllit sig rÀtten att göra Àndringar och resenÀren har fÄtt information om sÄdana Àndringar innan avtalet ingÄs.
1.3.2. ResenÀren ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgÄr av avtalet. Arrangören har rÀtt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet trÀffas (anmÀlningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingÄende, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges pÄ sÄdant sÀtt att hela resans pris tydligt framgÄr. Det ska omfatta alla i avtalet ingÄende tjÀnster samt obligatoriska tillÀgg, skatter och avgifter.
1.3.4. PÄ destinationsorten kan det förekomma krav pÄ flygplatsavgifter, intrÀdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte Àr möjligt att ta betalt för nÀr avtalet ingÄs, dÄ dessa beror pÄ lokala regler eller pÄ att extra tjÀnster utnyttjas som inte ingÄr i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgĂ„r, Ă€r resans pris baserat pĂ„ inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rĂ€tt att ta ut tillĂ€gg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingĂ„ende eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd hĂ€ndelse, t.ex. att medresenĂ€r blir sjuk. Eventuellt krav pÄ  enkelrumstillĂ€gg kommer att faktureras resenĂ€ren omedelbart efter att arrangören fĂ„tt information om eller pĂ„ annat sĂ€tt konstaterat Ă€ndringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingÄr i avtalet endast om dessa sÄlts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som Àr knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella sÀrskilda tjÀnster/prestationer pÄ resenÀrens begÀran ingÄr i avtalet endast om dessa uttryckligen bekrÀftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppstÀlls ett krav pÄ ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av  arrangörens marknadsföringsmaterial framgÄ hur mÄnga deltagare som krÀvs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt nÀr resenÀren senast ska ha fÄtt information om att resan inte blir av. UppnÄs inte det minsta antal deltagare, som krÀvs för att resan ska genomföras, har arrangören rÀtt att stÀlla in resan. ResenÀren har i sÄdana fall inte rÀtt till skadestÄnd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingÄs upplysa resenÀren om pass- och visumkrav samt sÄdana hÀlsobestÀmmelser som blir tillÀmpliga under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gĂ€ller ifrĂ„ga om pass och visum, gĂ€ller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrĂ„det (EES). Är inte resenĂ€ren medborgare i en sĂ„dan stat, ansvarar resenĂ€ren sjĂ€lv för att ta reda pĂ„ vad som gĂ€ller i frĂ„ga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingÄs ge resenÀren upplysningar om möjligheten att teckna reseförsÀkring och/eller eventuell avbestÀllningsförsÀkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbestÀllningsförsÀkring/skydd och resenÀren önskar teckna sÄdan via arrangören, mÄste resenÀren upplysa arrangören om detta senast nÀr avtal om köp av paketresa ingÄs. AvbestÀllningsförsÀkring/skydd kan inte lÀggas till i efterhand.

1.4. Avtalets ingÄende
1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, nÀr arrangören skriftligen har bekrÀftat resenÀrens bestÀllning. Arrangören ska bekrÀfta resenÀrens bestÀllning utan dröjsmÄl.
1.4.2. Arrangören kan dock i stÀllet bestÀmma att avtalet blir bindande för parterna nÀr arrangören skriftligen har bekrÀftat resenÀrens bestÀllning och resenÀren inom avtalad tid betalat anmÀlningsavgift eller, om nÄgon anmÀlningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. SÄdan bestÀmmelse ska tydligt framgÄ av arrangörens villkor.
1.4.3. ErlÀgger resenÀren inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rÀtt att hÀva avtalet. Vid en sÄdan hÀvning har arrangören rÀtt till betalning av det belopp som resenÀren skulle ha betalat, om resenÀren hade avbestÀllt resan i enlighet  med arrangörens avbestÀllningsvillkor.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
AnmÀlan och betalning
Inbetalningskort bifogas ditt Resebevis. AnmÀlningsavgift Àr en delbetalning av din resa. Dagstur ej anmÀlningsavgift, gÀller ej teater och konsertresor.

2-3 dagarsresor: AnmÀlningsavgiften Àr 300:- + ev. avbestÀllningsskydd

4-10 dagarsresor: AnmÀlningsavgiften Àr 500:- + ev. avbestÀllningsskydd

Buss/flyg: AnmÀlningsavgiften Àr 1000:- + ev. avbestÀllningsskydd

Flyg- och kryssningspaket, Royal Caribbean Cruise Line, RCCL:
AnmÀlningsavgiften Àr 2000:- + ev. avbestÀllningsskydd
Slutlikvid erlÀggs senast: bussresor 30 dagar före avresan, flyg och kryssningsresor 40 dagar före avresan, dagsturer 14 dagar före avresan.

2. Ändring av avtalet

2.1. PrisÀndringar
2.1.1. IntrÀffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, fÄr arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror pÄ:
− Ă€ndringar i transportkostnader, inbegripet brĂ€nslepriser,
− Ă€ndringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjĂ€nster, sĂ„som flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
− Ă€ndringar i valutakurser, som anvĂ€nds vid berĂ€kning av priset för paketresan.
2.1.2. I sÄdana fall fÄr priset höjas med ett belopp som motsvarar resenÀrens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenÀr fÄr priset höjas med samma belopp.
2.1.3. RÀtt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset fÄr inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska sÄ snart som möjligt underrÀtta resenÀren om prisÀndringarna.
2.1.5. Resans pris ska pÄ motsvarande sÀtt sÀnkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare Àn 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skÀl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sÀnkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
PrisÀndring
Ändring av priset kan ske enligt § 2.1.1 – 2.1.5. Samtliga pris och faktauppgifter Ă€r baserade pĂ„ uppgifter tillgĂ€ngliga 2016-12-01. Vi reserverar oss för eventuella valutaförĂ€ndringar och tryckfel, samt Ă€ndringar vi tvingats  göra efter presslĂ€ggning.
Kontroll av bekrÀftelse
ResenÀren har skyldighet att sjÀlv kontrollera bekrÀftelsen sa snart den erhÄlls. Eventuella felaktigheter mÄste pÄtalas omgÄende

2.2. ÖverlĂ„telse av paketresa
2.2.1. ResenÀren har rÀtt att överlÄta resan till annan person. Det Àr dock en förutsÀttning att den som paketresan överlÄts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingÄende, angivna nödvÀndiga villkoren och kraven  för deltagande i paketresan. RÀtten att överlÄta resan kan helt eller delvis begrÀnsas av arrangören, om en överlÄtelse inte Àr möjlig pÄ grund av villkor som uppstÀlls av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte fÄr överlÄtas, innebÀr en överlÄtelse av paketresan att resenÀren inte fÄr nÄgon Äterbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlÄts till, mÄste köpa en ny flygbiljett. BegrÀnsningar i rÀtten  att överlÄta en resa ska alltid tydligt framgÄ av avtalet.
2.2.2. ResenÀren och den som paketresan överlÄts till ansvarar solidariskt för det belopp som ÄterstÄr att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlÄtelsen. HÀrutöver har arrangören rÀtt till  skÀlig ersÀttning för det extraarbete som denne har till följd av överlÄtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingĂ„ende
2.3.1. ResenÀrens önskemÄl om Àndringar före avresa
2.3.1.1. För Àndringar efter avtalets ingÄende av resans tidpunkt, resmÄl, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersÀttning för de faktiska kostnaderna som Àndringen medför, rÀtt att ta ut en administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande Àr det ofta inte möjligt att göra Àndringar i de avtalade tjÀnsterna. Detta kan gÀlla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgÄ av avtalet. ResenÀren har vid  Àndringar dÀrför inte rÀtt till Äterbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjÀnster.
2.3.2. Arrangörens Àndringar/instÀllande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören mÄste stÀlla in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenÀren snarast möjligt informeras hÀrom.
2.3.2.2. Detta gÀller dock inte för Àndringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenÀren.
2.3.2.3. Om Àndringen medför att resans ekonomiska vÀrde blir mindre, har resenÀren rÀtt till nedsÀttning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda Ă€ndringarna i avtalet vĂ€sentliga, eller stĂ€lls resan in utan att resenĂ€ren Ă€r skuld hĂ€rtill, kan han/hon:
− hĂ€va avtalet och fĂ„ tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
− delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.
2.3.2.5. ResenÀren ska, inom skÀlig tid efter att ha tagit emot meddelande om Àndring eller att resan stÀllts in, underrÀtta arrangören om sitt val.
2.3.2.6. Har ersÀttningsresan ett mindre vÀrde Àn den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenÀren.
2.3.3 Arrangörens Àndringar efter avresa
2.3.3.1. PÄ grund av senare intrÀffade omstÀndigheter kan det hÀnda att arrangören efter avresa inte kan tillhandahÄlla delar av de avtalade tjÀnsterna. I sÄdana fall ska arrangören erbjuda ersÀttningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det pĂ„ grund av dessas speciella karaktĂ€r vara svĂ„rt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhĂ„llanden, vĂ€gomlĂ€ggningar, politiska hĂ€ndelser m.m. kan medföra att arrangören  tvingas göra Ă€ndringar i resplanen. Arrangören ska i sĂ„dana fall om möjligt erbjuda resenĂ€ren ersĂ€ttningsarrangemang. Om Ă€ndringen medför en försĂ€mring för resenĂ€ren kan denne ha rĂ€tt till skadestĂ„nd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om Àndringar i de avtalade tjÀnsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror pÄ omstÀndigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skÀligen kunde förvÀntas ha rÀknat med nÀr avtalet ingicks och vilkas följder  inte denne heller skÀligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenÀren inte rÀtt till skadestÄnd. Om Àndringar beror pÄ underleverantör som arrangören har anlitat Àr arrangören fri frÄn  skadestÄndsskyldighet endast om det beror pÄ en omstÀndighet utanför underleverantörens kontroll.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Barnrabatt
GÀller under förutsÀttning att barnet sover i extrabÀdd och delar rum med tvÄ fullt betalande. 50% rabatt för barn 2-6 Är, 25% rabatt barn 7-12 Är. GÀller ej kryssningar, flygresor och flygpaket. (OBS! BakÄtvÀnda bilstolar  gÄr ej att anvÀnda i vÄra bussar. Medtag egen bilkudde).
Del i dubbelrum
Vid flerdagarsresor gĂ„r det bra att boka in sig i ”del i dubbelrum”pĂ„ dam- eller herrplats. Det mĂ„ste dock vara minst 8 veckor kvar till avresa vid bokningstillfĂ€llet. SmĂ„landsBussen Ă€ger rĂ€tt att sammanföra resenĂ€r av  samma kön. Finns ingen annan medresenĂ€r att dela rum med erhĂ„ller kunden enkelrum utan kostnad. Bokning av ”del i dubbelrum” gĂ€ller ej kryssningar, flygresor / flygpaket och teater / konsertresor.

3. Avtalets upphörande
3.1. ResenĂ€rens avbestĂ€llning av paketresan – allmĂ€nna bestĂ€mmelser
3.1.1. ResenÀrens avbestÀllning av resa ska ske pÄ sÀtt som anges i avtalet. Om inte annat framgÄr ska uppsÀgningen ske skriftligen.
3.1.2. ResenÀren har rÀtt att avbestÀlla resa. Vid resenÀrens avbestÀllning har arrangören rÀtt att fÄ ersÀttning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbestÀllningen. Arrangören kan i sina  kompletterande villkor ange skÀliga standardiserade avbestÀllningsavgifter pÄ grundval av tidpunkten för avbestÀllningen. Om det inte finns nÄgra standardiserade uppsÀgningsavgifter, har resenÀren rÀtt att fÄ tillbaka  paketresans pris med avdrag för sÄdana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska pÄ begÀran av resenÀren skriftligen redovisa hur kostnaderna berÀknats.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Avbokningsregler för vÄra bussresor utan avbestÀllningsskydd:
‱ Vid avbestĂ€llning tidigare Ă€n 30 dagar före avresa ska resenĂ€ren betala 10 % av resans pris.
‱ Vid avbestĂ€llning 30 till 15 dagar före avresa ska resenĂ€ren betala 25 % av resans pris.
‱ Vid avbestĂ€llning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenĂ€ren betala 50 % av resans pris.
‱ Sker avbestĂ€llningen senare Ă€n 72 timmar före avresa ska resenĂ€ren betala hela resans pris.
‱ Dagstur expeditionsavgift 100:- till 14 dagar före avresan, dĂ€refter kostnad enligt villkor ovan.
Avbokningsregler för vÄra flyg- och kryssningspaket, utan avbestÀllningsskydd:
‱ Mer Ă€n 30 dagar före avresa kostnad 2000:-/person
‱ 30-22 dagar före avresa: 25% (dock lĂ€gst 2000:-)
‱ 21-8 dagar före avresa: 50%,
‱ 7 dagar innan avresedag 100%
* Teaterbiljett/evenemangsbiljett Àr ej Äterbetalningsbar.
* Genomförande av resan Resan genomföres med ett deltagarantal av minst 25 personer.
* Meddelande om resans instÀllelse lÀmnas senast 14 dagar före avresan vid flerdagars-resor, senast 7 dagar innan vid dagsturer.3.2. ResenÀrens och arrangörens rÀtt att frÄntrÀda avtalet pÄ grund av force majeure

3.2.1. SÄvÀl arrangören som resenÀren har rÀtt att frÄntrÀda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, pÄ eller i nÀrheten av resmÄlet eller utefter den planerade fÀrdvÀgen intrÀffar naturkatastrof,    krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande hÀndelse, som vÀsentligt pÄverkar resans genomförande eller förhÄllandena pÄ resmÄlet vid den tidpunkt dÄ resan ska genomföras. Om resenÀren eller arrangören frÄntrÀder avtalet med stöd av denna bestÀmmelse, har resenÀren rÀtt att fÄ tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frÄntrÀder avtalet med stöd av denna bestÀmmelse, har resenÀren inte rÀtt till skadestÄnd.
3.2.2. Bedömningen av om en hÀndelse ska anses utgöra en sÄdan hÀndelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden frÄn svenska och internationella myndigheter. En avrÄdan av  Utrikesdepartementet frÄn resor till det aktuella resmÄlet ska anses som en sÄdan hÀndelse.
3.2.3. ResenÀren har inte rÀtt att avbestÀlla med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingÄende kÀnde till att sÄdan ingripande hÀndelse, som avses i denna punkt, förelÄg eller om hÀndelsen var allmÀnt kÀnd.
3.2.4. Om resenÀren inte har rÀtt att avbestÀlla resan med stöd av 3.2.1 men ÀndÄ avbestÀller, gÀller avbestÀllningsreglerna i punkt
3.2.5. För rundresor gÀller, att resenÀren endast har rÀtt att avbestÀlla sÄdan del av paketresan som berörs av den ingripande hÀndelsen. Om denna del av paketresan utgör en vÀsentlig del av paketresan, har dock  resenÀren rÀtt att avbestÀlla hela resan.
3.3. AvbestÀllningsskydd och avbestÀllningsförsÀkring
3.3.1. Om resenÀren trÀffat avtal om avbestÀllningsskydd eller avbestÀllningsförsÀkring, kan resan avbestÀllas i enlighet med de villkor som gÀller för avbestÀllningsskyddet eller avbestÀllnings-försÀkringen.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
AvbestÀllningsskydd
AvbestÀllning gÀller vid avbokning pga. sjukdom eller dödsfall. LÀkarintyg krÀvs.
AvbestÀllningsskyddet mÄste tecknas vid bokning.
50:- för dagstur
150:- för dagstur teater
150:- för 2-3 dagarsresor
190:- för 4-10 dagarsresor
600:- för flyg- och kryssningspaket, kombinationsresa buss/flyg.
Återbetalning med undantag för expeditionskostnad:
50:- kostnad vid avbokning dagstur
200:- + avb.skydd dagstur teater
200:- + avb.skydd vid 2-3 dagarsresor
300:- + avb.skydd vid 4-10 dagarsresor

4. Fel och brister
4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjÀnsterna, ska resenÀren omgÄende, efter att han/hon mÀrkt eller borde ha mÀrkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angÄr, för att ge arrangören möjlighet att avhjÀlpa felet. Reklamation ska om möjligt ske pÄ resmÄlet.
4.1.2. ResenÀren ska om möjligt försÀkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör pÄ plats.
4.1.3. ResenÀren fÄr inte Äberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sÀgs ovan.
4.1.4. Krav pÄ skadestÄnd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav pÄ grund av fel i de avtalade tjÀnsterna senare Àn tvÄ mÄnader frÄn den tidpunkt, dÄ resenÀren mÀrkte eller borde ha mÀrkt felet, anses resenÀren ha mist rÀtten att Äberopa felet.
4.2. AvhjÀlpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjÀlpa felet, kan resenÀren inte krÀva prisavdrag eller hÀva avtalet, förutsatt att avhjÀlpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller vÀsentlig nackdel för resenÀren.
4.2.2. ResenÀren ska alltid i möjligaste mÄn begrÀnsa skada.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Reklamation
Eventuella klagomÄl pÄ hotell eller andra delar av en resans arrangemang mÄste framföras till reseledaren under resan. DÀrefter behandlas Àrendet av researrangören, om ej felet tillrÀttalagts av reseledaren. Eventuella klagomÄl mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter avslutad

5. BegrÀnsningar i arrangörens ersÀttningsansvar
5.1. Arrangörens ansvar för krav pÄ grund av skada eller fel Àr begrÀnsat till vid var tid gÀllande beloppsgrÀnser, som framgÄr av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport pÄ sjö- och vattenvÀgar). Arrangörens ansvar kan dÀrför inte överstiga det, som gÀller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfÀlliga tjÀnsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. OvanstÄende medför att resenÀren vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och stÀlla sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska stÀllas sÄ snart  hÀndelserna kommer till resenÀren kÀnnedom.

Förlust- eller skadeanmÀlan ska om möjligt göras pÄ ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprÀttas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella vÀrdeföremÄl sÄsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en sÀrskild försÀkring för stöldbegÀrliga föremÄl.  SÀrskild deklaration ska i sÄdana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska sÀrskilt uppmÀrksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlÀtta för resenÀren vid klagomÄl och besvÀr har han/hon enligt Montreal- konventionen alltid rÀtt att sjÀlv vÀlja, om kravet ska stÀllas till det flygbolag som stÄr pÄ resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Arrangör/Resegaranti
Arrangör enligt resegarantilagen Àr SmÄlands ResebyrÄ i Jönköping AB, som till Kammarkollegiet stÀllt lagstadgad resegaranti.

6. Tvister
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gÀller tolkningen eller tillÀmpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av AllmÀnna reklamationsnÀmnden eller av allmÀn domstol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska ResebyrÄföreningen och Àr skyddade av upphovsrÀtt.

Katalog

BlÀddra i vÄr katalog online.

Sociala medier

Följ oss pÄ sociala medier för senaste nytt.

Miljödiplomerade

Vi Àr ­miljödiplomerade av Jönköpings kommun.

 

Bolag som ingÄr i koncernen HGL Buss AB:

Integritetspolicy | Samtycke Cookies | Användarvillkor