Hållbart resande med oss på Smålandsbussen

HÅLLBART RESANDE

Vi på Smålandsbussen värnar om både människa och miljö. Det innebär att vi arbetar aktivt med att utveckla hållbara lösningar.
Med den miljösnälla bussen som bas i vår verksamhet, har vi en positiv utgångspunkt redan från start!

Hållbart resande – buss skonar miljön
Att resa med buss är att resa hållbart.
En modern fullastad turistbuss med 57 passagerare drar ca 2 liter/mil. Tåget är betydligt mer miljöpåverkande än turistbussen.

Kg Co2/100 personkilometer är en vanlig måttenhet när man mäter resors klimatpåverkan.
Flyg och bil toppar mätningen.
Bussen har minst klimatpåverkan och är mest skonsamt för miljön.

Kvalité och miljö

Vår verksamhets alla delar är berörda och certifierade enligt ISO standarderna för
Kvalité 9001 och för Miljö 14001.