Hållbart resande med oss på Smålandsbussen

Hållbart och tryggt resande

Vi på Smålandsbussen värnar om både människa och miljö. Det innebär att vi arbetar aktivt med att utveckla hållbara lösningar. Med den miljösnälla bussen som bas i vår verksamhet, har vi en positiv utgångspunkt redan från start!

För oss på Smålandsbussen trafiksäkerheten ett signum. Att vi för fram våra bussar på ett sätt som visar respekt för vår omgivning är självklart. Våra förare har tusentals timmar bakom ratten, med erfarenheter från Europas alla hörn.