Nyheter som rör Smålandsbussens verksamhet och organisation

Nytt journummer och mail

Från och med första maj använder vi oss av ett nytt journummer och jourmail. För att nå vårt journummer använder ni nu 010-344 73 73 och för jourmailen jour@hglbuss.se.

Observera att ärenden gällande skoltrafik hanteras som tidigare.