Smålandsbussen etablerar sig i Vetlanda kommun under kommande år

Smålandsbussen etablerar sig i Vetlanda kommun

Under de närmsta åren kommer Smålandsbussen finnas mer synliga och tillgängliga i Vetlanda kommun. Detta efter en vunnen upphandling för extraturer i skoltrafiken som sträcker sig till och med augusti 2024. Vi kommer också köra språkturer för årskurs 6 under läsåret 20/21.

Totalt innebär detta cirka 30-35 resor i veckan för Vetlanda Kommun under hela kommande läsår. Detta är vi mycket glada över och vi ser fram mot att börja köra skolelever i Vetlanda kommun.