Nytt journummer och mail

Från och med första maj använder vi oss av ett nytt journummer och jourmail. För att nå vårt journummer använder ni nu 010-344 73 73 och för jourmailen jour@hglbuss.se.

Observera att ärenden gällande skoltrafik hanteras som tidigare.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin