Resevillkor beställningstrafik - Smålandsbussen

Resevillkor för beställningstrafik

Väntetid längre än 10 min och/eller uppdragstid längre än vad som är avtalat debiteras med 850,-/påbörjad tim.
För körsträcka utöver avtalad tid debiteras extra per km beroende på fordonstyp.

Vid avbokning gäller följande:
Avbokning av endagarsresor kan göras utan kostnad senast 48 timmar före uppdragsstart,
mellan 0-48 timmar debiteras 100 % av fakturabeloppet.
Avbokning av flerdagarsresor kan göras utan kostnad senast 5 dagar före uppdragsstart,
mellan 0-4 dagar debiteras 100 % av fakturabeloppet.