Vi bidrar till UNHCR:s arbete i Ukraina

Vi stöttar Ukraina genom vårt ägarbolag HGL Invest AB som har lämnat en gåva till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete

UNHCR verkar både i Ukraina och i dess grannländer genom att bland annat bidra med förnödenheter som hygienartiklar och vinterkläder, driva mottagningscenter och att sprida information till människor på flykt. Organisationen leder och koordinerar hjälparbetet för flyktingar tillsammans med flera andra FN-organ och hjälporganisationer. 

Med gåvan blir vi ett av UNHCR:s nyckelföretag 2022. 

Dela gärna på sociala medier: