GDPR - Vår integritetspolicy och databehandling - Smålandsbussen

GDPR

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på smalandsbussen.se. Smålandsbussen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Smålandsbussen. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
På vår webbplats kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att skicka in ett formulär eller använda en tjänst. När du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för det aktuella ändamålet. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Det är frivilligt att uppge denna information, men om du väljer att inte uppge personuppgifter kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till tjänstens ändamål, ex. ett kontaktformulär.

Exempel på information som kan inhämtas:

– Företagsnamn
– Kontaktperson
– Företagsadress/fakturaadress
– Telefonnummer och e-mailadress

Vad är syftet med att inhämta informationen?
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information eller för att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part, men Smålandsbussen kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Smålandsbussens vägnar.
Information som inhämtats genom formulär på webbplatsen lagras i vårt CRM-system, som används till automatiserad marknadsföring.

Cookies
För att du som hemsidebesökare ska få en så behaglig upplevelse som möjligt använder vi av oss av cookies för att bland annat identifiera rörelsemönster på webbplatsen och besökarnas demografi. Genom cookies samlas information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar, val av enhet eller tid som spenderas på webbplatsen.

För att optimera din upplevelse på webbplatsen använder  vi oss av ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren.

Vad har du som besökare för rättigheter?
Som användare av webbplatsen har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Smålandsbussen inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt oss vid mer frågor:
Smålandsbussen AB
Tel: 036-12 93 00